Verdwenen bomen

Verdwenen bomen

 Door hevige ontbossing verdwijnen er steeds meer bomen van de aardbol. Grote bedrijven zorgen voor een groot deel van de massale bomenkap. Ze gebruiken dit onder andere voor palmolie, waar veel verzorgende producten van worden gemaakt. Naast de legale bomenkap, vind er veel illegale ontbossing plaats. De oorspronkelijke hoeveelheid bomen op de aarde is al gehalveerd. Dit heeft grote gevolgen voor de dieren die de bossen als leefgebied hebben. 

De mens is erg zorgeloos over de natuur. Ze kappen veel bomen zonder rekening met de gevolgen te houden. De natuur is een belangrijk onderdeel van de aarde en we moeten er dus samen mee leven. Meer rekening houden is dus heel belangrijk. 

Maar wat er gebeurd als de bomen zeldzaam worden, is ongekent. Éen boom zorgt voor genoeg zuurstof voor 4 mensen. Als er te weinig bomen zijn om in het zuurstof te voorzien, hoe gaan wij dan ademen? Daarnaast zie je hout overal in de samenleving terug. Huizen bestaan voor een groot deel aan hout. Als er geen hout meer gebruikt kan worden, hoe gaan wij dan bouwen? In veel verzorgingsproducten zit palmolie, waar veel massa ontbossing voor nodig is om te maken. Deze producten zullen dan ook verdwijnen. 

De boom wordt niet alleen gebruikt om producten van te maken. Het wordt ook gezien als een onderdeel van natuur in je omgeving. Op straat, in de tuin en soms neem je een trip naar het bos om daar te wandelen. Als de bomen verdwijnen, zal de mens de natuur om zich heen gaan missen? 

Door een heel contrasterend beeld te creëren, hoop ik de kijker aan het denken te zetten. In het beeld vind een gezellige picknick plaats. De personen zien eruit dat ze het naar hun zin hebben. De omgeving lijkt hun niets te interesseren. Als kijker is dit erg verwarrend. Je zou niet graag in een veld willen zitten, waar alle bomen omgekapt zijn. Er blijven alleen maar stronken over. De kijker wordt hopelijk geactiveerd met het idee dat diegene dit nooit mee zou willen maken en meer zal nadenken over hoe belangrijk de boom in de samenleving is. 

Lindsay Jongste

Lindsay.j@live.nl